\n

ISO-CO₂

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en CO₂-prestatieladder

Bedrijfsvoering draait niet alleen om efficiëntie, winst maken en kosten besparen. Daar zijn we ons bij ESZET Group zeer bewust van. Duurzaam ondernemen zien we als een belangrijk onderdeel van onze werkwijze. Dat proberen we voornamelijk tot uiting te brengen vanuit ons gedrag en onze houding richting het milieu en medemens.

CO₂-footprint (Verificatieverklaring KEMA)

Een onderdeel van de maatschappelijke bewustwording is de CO₂-uitstoot, ook wel de CO₂-footprint genoemd. ESZET Group is zich bewust van haar maatschappelijke taak en is daarom gestart met het meten en vaststellen van de CO₂-uitstoot. Aan de hand maken we reductiedoelstellingen.

ESZET Group wil de uitstoot van CO₂ zoveel mogelijk verminderen. Een bijkomend voordeel is dat het in bepaalde gevallen ook leidt tot kostenbesparingen. De CO₂-footprint is in 2011 geverifieerd door KEMA. De bijbehorende verificatieverklaring ontvingen we op 19 maart 2012.

Certificering op niveau 3 van de CO₂-prestatieladder

In november 2012 ontving ESZET Group van DNV-KEMA het certificaat op CO₂-prestatieniveau 3 van de prestatieladder. De prestatienorm waaraan is voldaan, is gepubliceerd door de SKAO. Op 1 maart 2024 is het certificaat verlengd voor een periode van 3 jaar, tot 1 maart 2027.

Beleidsdocument ISO-CO₂

Met het beleidsdocument ISO-CO₂ stelt ESZET Group vast hoe zij als organisatie om wil gaan met de reductie van CO₂. De CO₂-prestatieladder is een instrument om gecertificeerde bedrijven te stimuleren tot CO₂-bewust handelen. Dit houdt in: inzicht hebben in de CO₂-uitstoot van bedrijfsactiviteiten en uitvoeren van beleid om deze CO₂-uitstoot te reduceren. Daarbij zijn vier zaken van belang:

  1. Inzicht: Inzicht in de eigen CO₂-uitstoot (energiestromen en emissies).
  2. Reductie: Onderzoeken van reductiemogelijkheden en het opstellen van reductiedoelstellingen.
  3. Transparantie: De wijze waarop de organisatie communiceert over haar beleid, CO₂-footprint, doelstellingen en voortgang.
  4. Initiatieven: De mate waarin de organisatie op de hoogte is van initiatieven in de markt, hieraan deelneemt of eigen initiatieven ontwikkelt.

Zonnepanelen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt niet alleen tot uitdrukking in de manier waarop ESZET Group met mensen omgaat, maar ook door verantwoord om te gaan met grondstoffen. Een minimaal energieverbruik van onze gebouwen, computersystemen en ons wagenpark is het belangrijkste argument voor het doen van nieuwe investeringen.

In maart 2013 heeft ESZET Handelsgroep daarom zonnepanelen geplaatst. Daarmee wordt ook de uitstoot van CO₂ voor een deel gereduceerd.

ISO-certificering

Als organisatie wil ESZET Group de wensen van klanten tegemoetkomen, medewerkers enthousiasmeren en de beste producten leveren. Daarvoor hanteren wij een kwaliteitsbeleid dat sinds 1995 gewaarborgd wordt in een ISO-certificering.

Momenteel wordt er gewerkt met een ISO 9001:2015 certificaat. Een kwalificatie waar ESZET Group en alle medewerkers trots op kunnen zijn. Het huidige certificaat is verlengd
tot 1 maart 2027 en is hieronder in te zien.

Erkend leerbedrijf

Sinds 2012 is ESZET Group een erkend leerbedrijf voor mbo-studenten. Daarmee bieden we studenten de mogelijkheid om een stage te lopen voor bijvoorbeeld een commerciële of logistieke opleiding. ESZET heeft hiermee als doel om jongeren ervaring op te laten doen in het bedrijfsleven