usp icon 50 jaar expertise
usp icon Beoordeeld met een 9,5

Privacy- en cookieverklaring

Dit is de Privacy- en cookieverklaring van ESZET Handelsgroep, zijnde ESZET Electro Harderwijk B.V., ESZET Data B.V. en ESZET Lighting B.V. De in deze Privacy- en cookieverklaring gebruikte gekapitaliseerde termen hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden van www.eszet.nl.

ESZET Electro Harderwijk B.V., ESZET Data B.V. en ESZET Lighting B.V. (“ESZET”) zijn gezamenlijk medeverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij in het kader van haar dienstverlening van u verzamelen. In deze Privacy- en cookieverklaring staat hoe ESZET omgaat met uw persoonsgegevens. “Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die op u betrekking hebben en u identificeren.

ESZET respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt aan de verwerking van uw persoonsgegevens.ESZET heeft de gegevensverwerkingen die in het kader van www.eszet.nl plaatsvinden, aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag, onder het meldingsnummer m1510950.

ESZET heeft het recht deze Privacy- en cookieverklaring te wijzigen.ESZET zal wijzigingen bekendmaken op de Website. U wordt aangeraden deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. De Privacy- en cookieverklaring kunt u opslaan of printen met behulp van de knoppen die bovenaan deze pagina zijn opgenomen.

VERZAMELDE GEGEVENS
ESZET maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan ESZET verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u de Website bezoekt, registreert ESZET een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt en de Internet browser waarmee u surft.

ESZET verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u zelf bewust aan ESZET verstrekt. Hiervan is sprake wanneer u zich voor de Website registreert, wanneer u van (de diensten van) ESZET gebruik maakt, of als u bijvoorbeeld een e-mail aan ESZET stuurt. Het gaat om de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • (i) naam;
 • (ii) het bedrijf waar u werkzaam bent;
 • (iii) titel en functie;
 • (iv) zakelijke contact- en bankgegevens;
 • (v) overige tot een individu herleidbare gegevens die u zelf verstrekt tijdens het gebruik van de Website.
 • Indien u gebruik maakt van de Webshop, dan houden wij tevens uw aankoopgeschiedenis bij.

Dit doen wij zodat u uw eerdere aankopen zelf kunt raadplegen en wij u op de Webshop vergelijkbare producten kunnen aanbieden.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
De gegevens die u passief aan ESZET verstrekt, worden gebruikt om de kwaliteit en toegankelijkheid van de Website te verbeteren. De gegevens worden zoveel mogelijk ano niem verwerkt.

De persoonsgegevens die u actief aan ESZET verstrekt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • (a) voor de uitvoering van de Overeenkomst;
 • (b) om uw Account te administreren;
 • (c) om uw betalingen te verwerken (financiële administratie);
 • (d) voor het genereren van managementinformatie en statistische gegevens;
 • (e) voor toegangscontrole en beveiliging van de ESZET-gebouwen en terreinen;
 • (f) indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, om u de eventuele nieuwsbrief van ESZET toe te sturen;
 • (g) om u te informeren over de mogelijkheden van ESZET en over huidige en toekomstige producten of diensten van ESZET, waar nodig alleen indien u hier toestemming voor heeft gegeven;
 • (h) voor het technisch en functioneel beheer van de Website;
 • (i) om fraude en misbruik te voorkomen of te stoppen;
 • (j) ter naleving van wettelijke verplichtingen.

COOKIES
De Website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de Internet browser op de computer worden geplaatst. Cookies kunnen gegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van een website, zoals welke webpagina’s zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie.

Alleen indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, zal ESZET de volgende cookies plaatsen om de Website gebruiksvriendelijker te maken:

VERGELIJKEN VAN ARTIKELEN

 • Type: Sessie cookie
 • Naam: Comparing
 • Omschrijving: Gebruikers kunnen artikelen vergelijken door deze te selecteren. De geselecteerde artikelen worden tijdens de sessie bewaard.

VASTHOUDEN VAN KLANTNUMMER EN GEBRUIKERSNAAM

 • Type: permanente cookie
 • Naam: Login
 • Omschrijving: Om ervoor te zorgen dat Gebruikers niet iedere keer klantnummer en gebruikersnaam dienen in te vullen, kan de Gebruiker ervoor kiezen door een ‘check box’ aan te vinken dat deze gegevens bewaard worden.
 • Bewaartermijn: 1 jaar.

INSTELLING MEER/MINDER KENMERKEN

 • Type: permanente cookie
 • Naam: Expanded
 • Omschrijving: Artikelklassen hebben veel kenmerken. Standaard worden de zes belangrijkste kenmerken getoond. De Gebruiker heeft de keuze om meer kenmerken te tonen. De instelling die de Gebruiker zelf maakt, wordt bewaard middels cookies.
 • Bewaartermijn: 1 jaar

Indien u geen toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke cookies, dan worden dergelijke cookies niet geplaatst. Dit betekent echter dat u van de bovengenoemde functionaliteiten van de Webshop geen gebruik kunt maken.

Als u uw toestemming heeft gegeven en u op een later moment helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw Internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Dit betekent echter dat u van de bovengenoemde functionaliteiten van de Webshop geen gebruik kunt maken.

TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door de bevoegde medewerkers van ESZET verwerkt voor de doeleinden zoals hiervoor vermeld.

ESZET kan de door u verstrekte persoonsgegevens toegankelijk maken voor derden, wanneer die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van ESZET uitvoeren (zogenaamde ‘bewerkers’). ESZET zal persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen, behalve als daartoe een wettelijke verplichting bestaat, u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming aan ESZET heeft gegeven of ESZET een gerechtvaardigd belang heeft, mits binnen het kader van de wet.

OPSLAG EN BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en er zullen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking ervan. Hiertoe gebruikt ESZET meerdere beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

ESZET bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk in verband met de bovengenoemde doelen en bovendien niet langer dan wettelijk toegestaan.

PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR
Personen jonger dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens aan ESZET verstrekken als zij daarvoor schriftelijke toestemming hebben gekregen van een van de ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy- en cookieverklaring heeft gelezen.

INZAGE EN AANPASSING PERSOONSGEGEVENS
U heeft het recht om de persoonsgegevens die ESZET verwerkt en op u betrekking hebben in te zien, te laten wijzigen als zij incorrect zijn en te laten afschermen of verwijderen als zij niet langer nodig zijn. De uiteindelijke beslissing om u persoonsgegevens te laten inzien of deze te wijzigen, af te schermen of te verwijderen ligt bij ESZET.

Als u van één van deze rechten gebruik wilt maken of andere vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar: support@eszet.nl of een brief schrijven naar ESZET Handelsgroep, Postbus 64, 3840 AB Harderwijk.